nathan-dumlao-kDxqbAvEBwI-unsplash

Protocol "Haptotherapeutische behandeling i.r.t. Covid-19"

Dit protocol beschrijft de handelswijze binnen Haptotherapie Bolsward in relatie tot Covid-19.

Uitgangspunt van dit protocol is het document met adviezen “Intelligente Exit – Haptotherapie, Covid-19 haptotherapeutische eerstelijns zorg, dd. 02-05-2020”, geschreven door ‘Voelen haptotherapie’ en ‘ZININ Haptonomie en haptotherapie’.

Het document is door Haptotherapie Bolsward zorgvuldig beoordeeld op volledigheid en juistheid en aangepast naar de richtlijnen die het RIVM stelt aan onze beroepsgroep, alsmede de toepasbaarheid hiervan binnen Haptotherapie Bolsward. De laatste update van deze tekst was op 2 januari 2021.

Volgens de nu geldende criteria, valt haptotherapie buiten de lijst uitgezonderde medische contactberoepen. De huidige wetgeving bepaalt dat coaches, fysiotherapeuten en psychologen (e.a.) hun werk mogen uitvoeren met in achtname van de voorgeschreven hygiënemaatregelen. Haptotherapie wordt niet genoemd in dit lijstje van uitgezonderde beroepen, echter een eventueel besmettingsrisico is gelijk. De beroepsvereniging VVH werkt hard aan een oplossing. Vooralsnog vloeit hieruit voort, dat Haptotherapie Bolsward de voorkeur geeft aan afspraken via beeldbellen. Haptotherapie Bolsward en de cliënt kunnen in gezamenlijk overleg besluiten de afspraak in de praktijk te laten plaatsvinden, met in achtname van onderstaand protocol. Indien zij hiertoe besluiten, geschiedt dit op eigen risico en kan Haptotherapie Bolsward niet aansprakelijk worden gesteld voor Covid-19 gerelateerde klachten.

 
Praktijkinrichting
Gedragsregels

Binnen Haptotherapie Bolsward zijn de volgende gedragsregels van toepassing:

 • De algemeen geldende hygiënemaatregelen worden toegepast, zoals het RIVM voorschrijft.
 • Therapeut en cliënt/begeleider, geven elkaar geen hand.
 • Zowel therapeut als cliënt hoesten en niesen in de binnenkant van de elleboog of een papieren zakdoekje.
 • Er worden uitsluitend papieren zakdoekjes gebruikt en door cliënt zelf weggegooid.
 • Cliënt desinfecteert na binnenkomst in de praktijk (in de wachtkamer) zijn/haar handen met desinfecterende gel. Hierna wordt de cliënt binnen geroepen. Jas graag meenemen naar binnen.
 • Cliënt komen i.p. alleen, alleen indien noodzakelijk met een ander persoon erbij.
 • Cliënt komt maximaal 5 minuten van tevoren binnen in de praktijk. Indien eerder aanwezig, wordt de cliënt verzocht buiten te wachten.
 • Tijdens het gesprek wordt de anderhalve meter maatregel gehanteerd en mag het mondkapje af.
 • Ervaringsgerichte oefeningen, danwel werken aan de bank gebeurt alleen bij wederzijds goedvinden en er wordt een mondkapje gedragen door zowel cliënt als therapeut.
 • Cliënt gaat na de behandeling direct naar huis. Hierdoor kruist hij/zij niet de weg van de volgende cliënt.
 
Hygiënemaatregelen

Binnen Haptotherapie Bolsward zijn de volgende hygiënemaatregelen getroffen:

 • Handdoek in het toilet is vervangen door tissues.
 • Spreekkamer, behandelkamer, oefenmateriaal en overige faciliteiten worden zo veel mogelijk direct na gebruik gereinigd.
 • Cliënt neemt eigen badlaken mee t.b.v. behandeling.
 • Toilet, wachtruimte en hal worden 3x daags gereinigd/gedesinfecteerd.
 
Cliëntenzorg

Op basis van de huidige richtlijn van het RIVM wordt voor de haptotherapie onderscheid gemaakt tussen de volgende cliëntgroepen:

 
Groep A

Personen zonder Covid-19 klachten en die niet aan  onderstaande kenmerken voldoen.

 
Groep B

Personen zonder symptomen passend bij Covid-19, maar met een verhoogde kans op een ernstig beloop van Covid-19*. Hiervoor wordt dezelfde indicatie gehanteerd als voor de jaarlijkse influenzavaccinatie, met als uitzondering de leeftijdsgrens die aangepast is naar ≥70 jaar. Naast ouderen ≥70 jaar zijn risicofactoren voor een ernstig beloop mensen ≥18 jaar met:

 • Chronische afwijkingen en functiestoornissen van de luchtwegen en longen;
 • Chronische hartaandoeningen;
 • Diabetes mellitus;
 • Ernstige nieraandoeningen die leiden tot dialyse of niertransplantatie;
 • Verminderde weerstand tegen infecties door medicatie voor auto-immuunziekten, na orgaantransplantatie, bij hematologische aandoeningen, bij (functionele) asplenie, bij aangeboren of op latere leeftijd ontstane afweerstoornissen waarvoor behandeling nodig is, of bij chemotherapie en/of bestraling bij cliënten met kanker;
 • Een onbehandelde hiv-infectie of een hiv-infectie met een CD4-getal <200/mm3.
 
Groep C

Personen met symptomen passend bij Covid-19* of bewezen Covid-19, of gezinsleden met symptomen passend bij Covid-19 of bewezen Covid-19, of personen met een verhoogde kans op infectie van Covid19** of personen in thuisisolatie.

*Symptomen passend bij Covid-19: Als symptomen bij (mogelijk) Covid-19 worden beschouwd: Verkoudheid, niezen, hoesten, keelpijn, moeilijk ademen en/of, koorts (≥38,0C).

**Personen met een verhoogde kans op infectie van Covid-19: Personen die korter dan 14 dagen geleden in een aangemerkt transmissie gebied zijn geweest, (gezins)contacten van een bewezen cliënt. Personen ≥ 18 jaar met een verstandelijke handicap die in een instelling wonen en personen woonachtig in een verpleeghuis hebben een verhoogd risico om anderen te infecteren.

 
Groep D

Personen met doorgemaakt Covid-19.

 
Triage cliëntgroepen

Bij het maken van de afspraak zal de therapeut u onderstaande vragen stellen voor de gezondheidscheck:

 1. Heb je de afgelopen 24 uur of op dit moment één of meerdere van de volgende (milde) klachten: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid en/of koorts (vanaf 38 graden Celsius)?
 2. Heb je op dit moment een huisgenoot/gezinslid met koorts en/of benauwdheidsklachten?
 3. Heb je het nieuwe coronavirus gehad (vastgesteld met een laboratoriumtest) en is dit in de afgelopen 7 dagen vastgesteld?
 4. Heb je een huisgenoot/gezinslid met het nieuwe coronavirus (vastgesteld met een laboratoriumtest) en heb je korter dan 10 dagen geleden contact gehad met deze huisgenoot/gezinslid terwijl hij/zij nog klachten had?
 5. Ben je in quarantaine omdat je direct contact hebt gehad met iemand waarbij het nieuwe coronavirus is vastgesteld?
 6. Ben je 70 jaar of ouder?
 7. Heb je een chronische afwijking of een aandoening waardoor jouw afweer verminderd is?
 8. Is er Corona bij jou geconstateerd (met een laboratoriumtest) en ben je langer dan 2 weken klachtenvrij?

Haptotherapie Bolsward is niet aansprakelijk voor het foutief beantwoorden van bovenstaande vragen. Haptotherapie Bolsward is niet aansprakelijk voor het niet melden van andere, niet nader te specificeren zaken, welke wel van belang zijn voor voorkomen van het verspreiden van het Covid-19-virus.

 • Indien alle vragen met ‘nee’ worden beantwoord, dan valt de cliënt in cliëntgroep A.
 • Indien vraag 1 t/m 5 met ‘nee’ wordt beantwoord en vraag 6 en/of 7 met ‘ja’, dan valt de cliënt in cliëntgroep B.
 • Indien één van vraag 1 t/m 5 met ‘ja’ wordt beantwoord, valt de patiënt in cliëntgroep C
 • Indien vraag 1 t/m 7 met ‘nee’ wordt beantwoord en vraag 8 met ‘ja’, dan valt de cliënt in cliëntgroep D.
 
Behandelmogelijkheden per cliëntgroep

Per cliëntgroep heeft Haptotherapie Bolsward gedefinieerd of er bezwaren zijn met betrekking tot behandeling

 
Groep A

Geen bezwaar t.a.v. behandeling met in acht name van het “Protocol Haptotherapeutische behandeling in relatie tot Covid-19 – Haptotherapie Bolsward”.

 

Groep B

Afspraak mogelijk, waarbij u dringend geadviseerd wordt zelf een mondneusmasker te dragen in de praktijk.

 

Groep C

Geen afspraak mogelijk.

 
Groep D

Indien blijkt, dat men blijvend resistent is na COVID-19 is er geen bezwaar tot behandeling. Zo niet, dan kan behandeling plaatsvinden, na 2 weken klachtenvrij.