HAPTOTHERAPIE

Haptotherapie is de therapeutische toepassing van Haptonomie. Haptotherapie helpt je om (weer) te gaan voelen welke signalen je lichaam je geeft en hoe je hiernaar handelt in overeenstemming met je verstand. Wat voel je in je lijf bij een situatie of in het contact met een ander en welke emotie past daarbij? In hoeverre is jouw gevoel in overeenstemming met wat je denkt en doet en de manier waarop je het contact aangaat met de ander?

Mensen worden als voelers geboren. Een jong kind leeft heel intuïtief. Er is van binnenuit een beweging die ergens naar toe wil of er juist vanaf (een vanzelfsprekende beweging). Het kind luistert naar zijn gevoel en lichaam en kiest van nature voor datgene wat voor hem goed voelt. Onderweg naar het volwassen worden raakt deze voelende eigenschap vaak steeds meer op de achtergrond, in plaats van dat men die verder ontwikkelt. Wanneer er, daarnaast, sprake is van negatieve ervaringen, al dan niet bewust, op het gebied van vertrouwen en veiligheid en de bevestiging dat je goed bent zoals je bent ontbreekt, dan raakt men vaak steeds verder verwijderd van het eigen gevoel. Diep van binnen weet je misschien nog wel wat goed voor je is, maar vaker laat je je verstand de leiding nemen, gesterkt door aannames, overtuigingen en verwachtingen. Je raakt verwijderd van jezelf, van je gevoel (je innerlijke beweging) en er ontstaat een disbalans tussen voelen, denken en doen, waardoor klachten kunnen ontstaan (Voor wie).

Haptotherapie richt zich op het ontwikkelen c.q. versterken van jouw eigen voelende vermogens. Het doel van de therapie is, dat je je bewust wordt van wat je lijf je laat voelen en hoe dit jouw denken en doen in het contact met anderen kan beïnvloeden. Je komt dichter bij jezelf en gaat van daaruit het contact aan met de buitenwereld. Beetje bij beetje kun je je losmaken van oude patronen en nieuwe mogelijkheden leren kennen en toepassen in je dagelijks leven.

Directe aanraking is een belangrijk instrument in de haptotherapie. De huid is ons grootste zintuig en dit zintuig geeft ons een schat aan informatie. Door middel van aanraking laat de therapeut jou aan den lijve voelen, wat er zich afspeelt in jouw lichaam. Raast de adrenaline door je lijf, voelt het strak of ontspannen? Wat is je innerlijke beweging? Ga je er vanaf of durf je er naartoe te voelen? Hoe maak jij contact?

Naarmate je meer gevoel krijgt voor je lijf, komt er ruimte voor verschillende, soms lang weggedrukte, emoties die doorleefd kunnen worden, in de veilige nabijheid van de haptotherapeut. Je zult ervaren dat er meer balans komt tussen voelen, denken en doen.

Over het algemeen bestaat de therapie uit een combinatie van gesprek, oefeningen en aanraking, waarbij al dan niet gebruik wordt gemaakt van de behandelbank.

“Het lichaam liegt nooit”