Wie naar Haptotherapie Bolsward kunnen verwijzen...

Verwijzers zijn onder andere huisartsen, psychologen, praktijkondersteuners, fysiotherapeuten of andere zorgverleners. Mensen kunnen echter ook zónder verwijzing terecht bij Haptotherapie Bolsward, een verwijzing is dus niet beslist nodig.

Het is mijn gewoonte verwijzers te informeren na de intake en na afronding van de behandeling. Indien wenselijk of nodig, zal er ook tussentijds verslag gedaan kunnen worden. Let wel: Er is uitsluitend contact met de verwijzer, als de cliënt daarvoor toestemming heeft gegeven in de, door hem/haar getekende, behandelovereenkomst.

“Wat we niet kunnen voelen, kunnen we niet helen"